Børn, unge og økonomi i 2019

Er forståelse for hverdagens økonomi et fælles anliggende – eller er du din egen lykkes smed? Der er vedvarende debat om skolernes og ungdomsuddannelsernes rammer og indhold. Elevernes grundlæggende økonomiske forståelse er en del af denne debat – faktisk en væsentlig del.