Privatlivspolitik

1. Præsentation 

Nordic Lab
Oldenborggade 6
CVR: 34330811
E-mail: christian@tripii.dk

I det følgende kaldet ”vi” eller ”os” som personerne, som er ansvarlige i henhold til den gældende databeskyttelseslov.

Konkurrencer

Ved deltagelse i konkurrencer fra Tripii tilmelder du dig vores nyhedsbrev, hvor du vil modtage mails fra os med tilbud fra en lang række virksomheder, som vi er partnere med.

Dette kan være alt fra webshops til apps, der betaler os for at promovere dem i vores mails. Du kan altid afmelde vores emails, eller skrive til os, hvis du ønsker at blive fjernet fra vores mails.


Sidst opdateret

Denne privatlivspolitik blev opdateret den 21.7.2022.

a. Formål 

Tripii er en app for lærere, der skal på udflugter med sine elever. App’en giver mulighed for at planlægge en tur med alle de praktiske informationer samlet ét sted. Når turen starter får lærere mulighed for at se sine elevers lokalitet og eleverne kan se deres læreres lokalitet. Formålet er at skabe mere tryghed og sikkerhed på elevture.

 

b. Vores website

Den officielle hjemmeside for Tripii er: https://tripii.dk/.

 

c. Definition af personoplysninger 

Når du anvender Tripii, så behandler vi personoplysninger om dig. Personoplysninger refererer til alle oplysninger, der omhandler en identificeret fysisk person.

 

i. Brugeroplysninger 

I forbindelse med oprettelse af en konto via e-mail i Tripii, så anmodes du om at indtaste en række personoplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Din e-mailadresse
 • Navnet på din skole

Disse personoplysninger indsamler vi for at kunne oprette din unikke brugerprofil, give dig support og for at både du og vi kan overholde bogføringsloven, samt for at vi kan overholde markedsføringsloven. 

Du bør aldrig føle dig tvunget til at oprette en Tripii-profil og indtaste disse oplysninger, hvis du ikke er tryg ved det. Hvis du føler, at din lærer eller andre presser dig til at oprette en profil imod din vilje, så kan du altid kontakte os på christian@tripii.dk, ellers råder vi dig til at tale med forældre eller en skolerepræsentant, som du stoler på. En brugeroprettelse bør altid være frivillig og skal ikke gøres grundet pres fra andre.

 

ii. Lokalitetsdeling 

En stor del af Tripii er app’ens lokalitetsdeling-funktion – altså at lærerne kan se elevernes mobiltelefons præcise placering på et kort i Tripii. Hvis denne telefon bliver væk fra eleven eller telefonen løber tør for strøm/slukkes, så er Tripii ikke længere i stand til at hjælpe med at finde eleven.

Når du tilmelder dig en tur som elev eller opretter en tur som lærer, så vil din lokalitet blive delt med relevante deltagere af denne specifikke tur: Læreren kan se alle deltageres lokalitet, lige så længe turen varer, mens elever kun vil kunne se lærers lokalitet og ikke de andre elevers. 

Ture er beskyttet med et autogenereret kodeord, som kun bør deles med relevante deltagere. Læreren kan og bør altid tjekke listen af tilmeldte deltagere, så kun de nødvendige personer er medtaget.

Tripii gemmer ikke brugernes lokalitet, deler ikke med andre eller sælger disse oplysninger til tredjeparter. Derfor er informationer vedrørende lokaliteter udelukkende synlig samt tilgængelig for de relevante deltagere.

 

iii. Andre informationer der indhentes

Til dagligt når du har Tripii app installeret, henter appén ingen info, men når Tripii bliver brugt aktivt til tur/udflugt, dvs. indenfor en fra/til dato indhentes der følgende oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af appen. Herunder:

 • GPS aktiveres (lokationer bliver ikke gemt, kun vist, når app’en spørger)
 • Fuldt navn
 • Skole
 • Profil billede

 

d. Typer af registrerede

Vi opdeler vores brugeroplysninger i to forskellige grupper, der afhænger af brugertypen. Vi behandler naturligvis udelukkende de oplysninger, der er relevante i de forskellige grupper

 

i. Elevkonto

Oplysninger vi behandler i denne gruppe: 

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Adgangskode

Du vil altid være i stand til at kunne logge på – også selv om du har været inaktiv i et stykke tid. Derfor vil din elevkonto ikke blive slettet, før denne har været inaktiv (uden log ind) i 1 år. 

Hvis du ønsker en kopi af de personlige data vi opbevarer, skal du skrive til christian@tripii.dk, så udleverer vi gratis og i elektronisk form en kopi i en krypteret og sikker mail (dette gælder for alle udleveringer af personlige oplysninger via mail eller online).

Hvis du ønsker at få ændret de oplysninger vi er i besiddelse af, kan du skrive til christian@tripii.dk eller direkte i app’ens profilindstillinger.

Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger før der er gået 1 år uden dit eller andres brug, så kan du skrive til christian@tripii.dk, så vil dine oplysninger blive slettet inden for 72 timer.

Ønsker du i en kortere eller længere periode, at dine oplysninger ikke skal anvendes, for eksempel på grund af bortrejse, sygdom eller lignende, kan du skrive til christian@tripii.dk.

 

ii. Lærerkonto

Oplysninger vi behandler i denne gruppe: 

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Din skole navn
 • Adgangskode

Du vil altid være i stand til at kunne logge på – også selv om du har været inaktiv i et stykke tid. Derfor vil din elevkonto ikke blive slettet, før denne har været inaktiv (uden log ind) i 1 år. 

Hvis du ønsker en kopi af de personlige data vi opbevarer, skal du skrive til christian@tripii.dk, så udleverer vi gratis og i elektronisk form en kopi.

Hvis du ønsker at få ændret de oplysninger vi er i besiddelse af, kan du skrive til christian@tripii.dk eller direkte i app’ens profilindstillinger.

Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, før der er gået 1 år uden dit eller andres brug, så kan du skrive til christian@tripii.dk, så vil dine oplysninger blive slettet inden for 72 timer.

Ønsker du i en kortere eller længere periode at dine oplysninger ikke skal anvendes, for eks. På grund af bortrejse, sygdom eller lignende, kan du skrive til christian@tripii.dk

VIGTIGT: Som lærer, skole eller voksen må du aldrig stille et krav overfor dine elever eller børn om, at de SKAL downloade og bruge Tripii. Under ingen omstændigheder skal app’en anvendes under tvang – det er altid op til den enkelte elev at vælge, om han eller hun vil bruge den. Derfor kan ingen sige eller påstå, at andre SKAL downloade og bruge Tripii.

 

2. Hvem behandler dine data 

Hvis du opretter en bruger i Tripii, bliver vi databehandler for de informationer, som du selv vælger at udfylde via oprettelsen.

 

i. Retten til at blive glemt

Ifølge EU’s persondataforordning (GDPR) har du retten til at blive glemt.

Undtagelser for sletning af oplysninger: Ifølge bogføringsloven §10 skal vi opbevare fakturaer i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Materialet er opbevaret sikkert og offline indenfor EU.

Hvis du vil slette din profil samt alle dine oplysninger, skal du kontakte christian@tripii.dk.

 

3. Hvem deler vi dine data med 

Videregivelse af dine personoplysninger uden dit forudgående samtykke, foretages udelukkende på af en lovgivende myndighed.

I forhold til at få Tripii til at fungere optimalt med alle dens funktioner, så har vi en række tredjeparter, som vi deler informationer med. Herunder er disse tredjeparter uddybet nærmere.

a. Design4web ApS

b. Google Maps

Vi har Maps SDK til iOS & Android. SDK håndterer automatisk adgangen til Google Maps serveren og reagerer på brugerens ændringer via klik og berøring. Brugeren kan dermed interagere med kortet.

 

Formål for anvendelse af tredjeparter

Tripii er nødsaget til at anvende tredjeparter for at være i stand til at give vores service til vores brugere.

Vi behandler oplysninger i stater uden for EØS. Dette omfatter især: 

Google (USA), Facebook (USA), Google Maps (USA). EU Kommissionen besluttede i sin resolution af 12.7.2016 med hensyn til USA, at der eksisterer et hensigtsmæssigt databeskyttelsesniveau i henhold til reglerne i EU-US Privacy Shield (Tilstrækkelighedsbeslutning, Art. 45 i GDPR). Med hensyn til Google (USA), Facebook (USA) og Google Maps (USA) sker dette ved selskaber, der er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield.

Behandlingen af dine personoplysninger med andre formål end de, som er beskrevet i denne privatlivspolitik, foregår udelukkende, hvis dette er tilladt i henhold til en juridisk bestemmelse, eller du har givet dit samtykke til det ændrede formål med databehandlingen.

 

4. Den registreredes rettigheder 

Herunder kan du læse mere om dine rettigheder omkring oplysninger og databehandling.

 

a. Ret til indsigt (GDPR art. 15) 

Hvis du ønsker en kopi af de personlige data vi opbevarer, skal du skrive til christian@tripii.dk, så udleverer vi gratis og i elektronisk form en kopi.

Hvis du ønsker at få ændret de oplysninger vi er i besiddelse af, kan du skrive til christian@tripii.dk eller direkte i app’ens profilindstillinger.

 

b. Retten til at berigtige oplysninger om den registrerede (GDPR art. 16) 

Du har ret til at kræve, at vi omgående berigtiger personoplysninger om dig, for så vidt som disse oplysninger er ukorrekte. Brug venligst den øverste kontaktadresse til dette formål, eller skriv til christian@tripii.dk.

 

c. Ret til sletning af oplysninger om den registrerede (GDPR art. 17) 

Hvis du ikke logger ind på din brugerprofil i et år, så slettes alle informationer automatisk. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, før der er gået 1 år uden dit eller andres brug, så kan du skrive til christian@tripii.dk, så vil dine oplysninger blive slettet inden for 72 timer.

 

d. Ret til begrænsning af databehandling (GDPR art. 18) 

Du kan kræve, at vi begrænser behandlingen i henhold til bestemmelserne i Artikel 18 i GDPR. Denne ret gælder især, hvis der er strid om korrektheden af personoplysningerne mellem brugeren og os og i den periode, der er nødvendig for at tjekke rigtigheden, og når brugeren kræver en begrænsning af behandlingen i stedet for sletning, hvor der er ret til sletning: Desuden når oplysningerne ikke længere er nødvendige til vores formål, men brugeren skal bruge dem til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav og når der stadig er strid om udøvelse af en indvending mellem os og brugeren. Hvis du ønsker, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, bedes du kontakte os på christian@tripii.dk.

 

e. Ret til dataportabilitet (GDPR art. 20) 

Du har ret til fra os at få de personoplysninger vedrørende dig, som du har stillet til rådighed for os. Vi skal give dig sådanne oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format i henhold til bestemmelserne i Artikel 20 i GDPR. For at udøve din ret til dataportabilitet bedes du anvende vores kontaktadresse, eller skrive til christian@tripii.dk.

 

f. Hvor længe gemmer vi dine data 

Vi gemmer dine data så længe det er nødvendigt for os at have oplysningerne. Hvis du ikke er logget ind på din profil i 365 dage, så slettes din profil og alle informationer automatisk. Ellers kan du altid bede os om at slette det før på christian@tripii.dk.

 

g. Klage

Hvis du ønsker at klage over Tripiis behandling af dine personlige oplysninger, så skal du kontakte Datatilsynet.

https://www.datatilsynet.dk/generelt-omdatabeskyttelse/klage-til-datatilsynet/ 

 

h. Ret til indsigelse (GDPR art. 21) 

Du har til enhver tid ret til at fremsende en indsigelse i henhold til Artikel 21 i GDPR mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, der bl.a. udføres på basis af Artikel 6 (1) (e) eller (f) i GDPR. Vi ophører med behandlingen af dine personoplysninger, med mindre vi kan give tvingende og vægtige grunde til beskyttelse af behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

5. Push-notifikationer 

Vi sender dig push-notifikationer, når du modtager en besked i app’en. Hvis du ikke ønsker at modtage disse, så kan du slå dem fra på din telefon via indstillinger.

 

6. Sikkerhed 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

7. Opdatering af privatlivspolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer i persondatapolitikken giver vi dig besked ved hjælp af synlige beskeder på vores website, mail samt i app’en.